FSDSS-670

FSDSS-670 สาวโปสเตอร์ห้องอาบน้ำสาธารณะ

ธุรกิจโรงอาบน้ำของครอบครัวกำลังจะเจ๊ง ริน ฮาจิมิตสึ เป็นนักแสดง AV แต่ตอนนี้เธอต้องหยุดและสร้างห้องอาบน้ำสาธารณะแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ริน ฮาจิมิตสึ จึงเริ่มใช้เทคนิคการเป็นนักแสดงดึงดูดลูกค้า

ชื่อเรื่อง : สาวโปสเตอร์ ห้องอาบน้ำสาธารณะ
รหัส: FSDSS-670
นักแสดงหญิง: ริน ฮาจิมิตสึ
ผู้ผลิตค่าย: FALENO